Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powiat Toruński - 4/2021 - konkurs w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 07.01.2021 do 31.01.2021 23:59
Powiat Toruński
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Powiat Toruński ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powiat Toruński - 4/2021 - konkurs w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Celem otwartego konkursu nr 4/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w powiecie toruńskim.

Zadania na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu toruńskiego mogą być wykonane poprzez:

  1. wspieranie imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu toruńskiego,
  2. wspieranie zadań związanych z promocją walorów turystycznych powiatu, w tym m.in. organizowanych rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
  3. wspieranie wydawania niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących powiat toruński w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama