Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nabór od 01.02.2021 do 23.02.2021 23:59
(Konkurs:Mniejszości -Dziedzictwo) Biuro Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, (Konkurs:Mniejszości -Dziedzictwo) Biuro Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej .

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej "Wrota Podlasia" w zakładce "Kultura" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlasiego. Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama