Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 09.02.2021 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, które będzie polegało na redystrybucji żywności pochodzącej od darczyńców współpracujących z Organizacją (w sposób stały lub akcyjnie), z którą Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę na realizację zadania. Żywność ma być kierowana przede wszystkim do osób, które z różnych przyczyn nie korzystają z innych form wsparcia żywnościowego dla potrzebujących.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama