Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powiat Toruński - 1/2021 - konkurs w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Powiat Toruński - 1/2021 - konkurs w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 07.01.2021 do 31.01.2021 23:59
Powiat Toruński
Łączny budżet 22,1 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Powiat Toruński ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powiat Toruński - 1/2021 - konkurs w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem otwartego konkursu nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu jest wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wydarzenia artystyczne i kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych oraz promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców.

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację  niekomercyjnych, całorocznych lub krótkoterminowych  przedsięwzięć:

  1. festiwali, koncertów, przeglądów, konkursów,
  2. warsztatów artystycznych dla mieszkańców powiatu,
  3. pojedynczych wydarzeń kulturalnych,
  4. projektów interdyscyplinarnych łączących różne dziedziny kultury,
  5. konferencji, sesji i seminariów naukowych.

      W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.powiattorunski.pl - link powyżej.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama