Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
Nabór od 04.01.2021 do 29.01.2021 15:29
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią OGŁOSZENIA dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

  1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty, wymienionymi w § 3 ogłoszenia. Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.
  2. Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.
  3. Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanych w § 3 w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanych w § 3 w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).
  4. Wykaz zadań konkursowych, warunki realizacji zadań konkursowych oraz wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych zadań znajdują się w ww. OGŁOSZENIU.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama