Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 28/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 28/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA OCHRONY I UPOWSZECHNIANIA PRAW DZIECKA W 2021 ROKU
Nabór od 31.12.2020 do 21.01.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 28/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA OCHRONY I UPOWSZECHNIANIA PRAW DZIECKA W 2021 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NR 28/2021 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2021 ROKU

Planowane wydatki w 2021 roku:  130 000,00 zł
Termin realizacji:  08.02.2021 r. - 31.12.2021 r.
 

 1. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

  Lp.

  Nazwa zadania publicznego

  Kwota dotacji

  1.

  Korepetycje w mieście

  100 000,00

  2.

  Program wspierania Rodzin Wieloraczków

  30 000,00

   

 2. Opis zadania publicznego lub zadań publicznych

 1. Zadanie 1. Korepetycje w mieście.
  Cel zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji dla dzieci klas 4-8 Szkoły Podstawowej
  Pproponowane rezultaty zadania: liczba godzin zajęć dodatkowych (korepetycji), liczba uczniów objętych wsparciem, liczba godzin zajęć/wykładów skierowanych do rodziców o tematyce wspierania nauki dziecka, liczba przygotowanych i przesłanych materiałów dydaktycznych
   

 2. Zadanie 2. Program wspierania Rodzin Wieloraczków
  Cel zadania: zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom wieloraczków dostosowane o do ich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej
  Proponowane rezultaty zadania: liczba domowych konsultacji ze specjalistami m.in. logopedą, fizjoterapeutą, położną, doradcą laktacyjnym, dietetykiem, doradcą noszenia w chustach, pedagogiem, psychologiem,  liczba domowych specjalistycznych terapii z m.in. logopedą, fizjoterapeutą, położną, doradcą laktacyjnym, dietetykiem, doradcą noszenia w chustach, pedagogiem, psychologiem,  liczba przeszkolonych wolontariuszy którzy będą pomagać rodzinom wieloraczków w opiece nad dziećm

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama