Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - teleopieka

Reklama
Nabór od 23.12.2020 do 15.01.2021 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 255 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 255 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - teleopieka.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - teleopieka. 

Na podstawie Zarządzenia nr 1778/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Oferty można składać do dnia 15 stycznia 2020 r.  do godz.: 15:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

13) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: 

c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej - 255 000 zł 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się załączeniu! 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama