Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Reklama
Nabór od 21.12.2020 do 15.01.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Łączny budżet 176 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Kłodzki, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

1.Cel konkursu:

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.Rodzaje zadań objętych konkursem:

a) propagowanie i rozwój sportu szkolnego poprzez organizację powiatowego systemu rozgrywek  i współzawodnictwa sportowego szkół,  -  powierzenie  realizacji zadania,

b) promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów w szkołach dla których powiat jest organem prowadzącym - powierzenie realizacji zadania,

c) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, wspieranie działań sportowych na poziomie powiatowym i regionalnym - powierzenie realizacji zadania,

d) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań sportowych promujących powiat - wsparcie  realizacji zadania,

e) wspieranie klubów sportowych  uczestniczących w sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - wsparcie realizacji zadania.

f) wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących kulturę fizyczną oraz propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu - wsparcie realizacji zadania,

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama