Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs MKDNiS: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 14.12.2020 do 30.06.2021 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 23 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. ”.

Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
2) zapewnienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych;
3) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
2) organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami, zwane dalej „organizacjami”.

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:
1) przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
2) przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych;
3) przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Na realizację Programu Minister w 2021 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. w wysokości: 23 000 000,00 zł.
W przypadku zmiany wysokości środków FRKF na realizację programu w stosunku do założonego planu Minister może odpowiednio ogłosić dodatkowy nabór wniosków lub zmniejszyć kwotę dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszego Programu do dnia 30 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu obsługującego Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) na adres siedziby urzędu.
2. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu obsługującego Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby urzędu.
3. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy, nazwę komórki organizacyjnej oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Reklama