Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

IX Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Reklama
Nabór od 04.12.2020 do 31.01.2021 23:59
DOZ Fundacja dbam o zdrowie
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już po raz dziewiąty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Corocznie od ośmiu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym prawie 18 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

Dzięki projektowi Razem Możemy Więcej z sukcesem propagujemy ideę otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2021 r., godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50, 785 866 700

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, w zakładce Projekty/Granty

Reklama