Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o sportu
Nabór od 03.12.2020 do 05.01.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o sportu.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w  2021 z zakresu działalności wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie 1: Wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego o zasięgu ponadgminnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
Zadanie 2: Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie powiatowym poprzez organizację współzawodnictwa sportowego szkół, systemu rozgrywek oraz realizację kalendarza szkolnych imprez sportowych. 
Zadanie 3: Wspieranie organizacji ważnych i cyklicznych imprez sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, promujących powiat i popularyzujących zdrowy styl życia.
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama