Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 08.01.2021 16:00
Biuro Ochrony Środowiska
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście.
  1. Zadanie adresowane jest do mieszkańców m.st. Warszawy i/lub do przedstawicieli instytucji/placówek działających na terenie m.st. Warszawy, np.:

– uczniów i nauczycieli placówek oświatowych,

– członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

– właścicieli, dzierżawców, zarządców, administratorów nieruchomości,

– inwestorów, wykonawców robót budowlanych.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące, praktyczne metody pracy, z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych i treści, dostosowanych do wieku i profilu odbiorcy.

Podstawowe założenia realizacji zadania to m.in.:

  1. propagowanie wiedzy o ptakach i nietoperzach żyjących w mieście, ich siedliskach, potrzebach i ochronie;
  2. propagowanie wiedzy o kotach wolno żyjących, ich potrzebach, ochronie i zasadach opieki nad nimi, zapobieganiu bezdomności;
  3. informowanie o możliwościach i sposobach reagowania w sytuacjach utrudniania kotom wolno żyjącym, ptakom i nietoperzom swobodnego bytowania w środowisku miejskim, znęcania się nad nimi;
  4. podnoszenie świadomości w zakresie roli kotów wolno żyjących, ptaków i nietoperzy w mieście, praw zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania;
  5. podnoszenie świadomości w zakresie konieczności niesienia pomocy kotom wolno żyjącym w okresie jesienno-zimowym;
  6. motywowanie do działania na rzecz kotów wolno żyjących, ptaków i nietoperzy, m.in. do:

–  aktywnego udziału w opiece nad kotami, poprawy warunków ich bytowania oraz ochrony tych miejsc,

– podejmowania interwencji w odniesieniu do zwierząt, które potrzebują pomocy człowieka, w szczególności, kiedy zagrożone jest ich zdrowie lub życie, niszczone są ich siedliska, utrudniane jest swobodne bytowane;

       7. kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt, zgodnych z ich potrzebami oraz prawami

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama