Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP
Nabór od 30.11.2020 do 22.12.2020 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 460 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP.

Prowadzenie  nauki i doskonalenia pływania dla dzieci szkół podstawowych.

 

Termin realizacji zadania od 01 lutego 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi 460.000 zł. 

W 2020 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości  490.000 zł.

Zadanie skierowane jest na organizację zajęć nauki oraz doskonalenia pływania  w szczególności dla dzieci II klas szkół PSP. Zajęcia powinny być organizowane   i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie           
 z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Tygodniowy wymiar zajęć dla każdego uczestnika wynosi minimum jedna jednostka lekcyjna. Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej, transportu, obsługi technicznej, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania, wynajem pływalni oraz ubezpieczenie uczestników zajęć, inne koszty (do akceptacji Biura Sportu). Oferent jest zobowiązany zabezpieczyć zasoby rzeczowe (pływalnie)  oraz osobowe (instruktorów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz objąć nauką pływania wszystkie zainteresowane dzieci klas II PSP na terenie miasta Radomia. Zadanie powinno zakończyć się sprawdzianem i oceną nabytych umiejętności dla każdego uczestnika.

Obowiązkowy rezultat zadania:

Przeprowadzenie nauki i doskonalenia pływania w szczególności dla dzieci  II klas szkół PSP.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama