Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 01.02.2021 16:00
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy.

Przedmiotem konkursu jest realizacja działań w zakresie ochrony zabytków w Warszawie, popularyzacji wiedzy jak i działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych.

Powyższe działania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym, w tym dbałością o dobór kadr dysponujących wiedzą i doświadczeniem oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich realizacji.

Adresaci zadania: Mieszkańcy Warszawy, turyści, osoby zainteresowane zabytkami, historią i dziedzictwem kulturowym Warszawy.

Uwagi do zadania:

  • zadanie musi odnosić się do historii i architektury Warszawy,
  • oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania,
  • autorzy projektu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich do wykorzystanych w projekcie materiałów,
  • w ofercie należy wskazać korzyści, jakie realizacja projektu przyniesie mieszkańcom Warszawy,
  • oferta musi zawierać szczegółowy harmonogram oraz kalkulację kosztów,
  • oferta musi zawierać profesjonalną strategię promocyjno-informacyjną,
  • oferta musi zawierać opis zdefiniowanej grupy odbiorców.

 

Pożądane cechy projektu:

  • zadanie powinno wyróżniać się oryginalną i atrakcyjną koncepcją popularyzacji historii i wiedzy o Warszawie,
  • zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich realizacji,
  • projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące praktycznie i problemowo metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, adekwatnymi do wieku rozwojowego odbiorców prowadzonymi przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama