Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 15.02.2021 16:00
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych.

Efektem zadania jest:

 • promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o historycznych warszawskich pracowniach artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych oraz innych miejscach pracy twórców działających na terenie m. st. Warszawy,
 • rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie historycznych miejsc pracy twórczej,
 • ochrona i opieka nad tymi miejscami, wspieranie ich użytkowników w działaniach na rzecz udostępnienia, rozpoznania, propagowania i ożywienia historycznych miejsc pracy twórczej,
 • uporządkowanie, dokumentacja, inwentaryzacja, zabezpieczenie i  utrwalenie spuścizny artystycznej zgromadzonej na terenach warszawskich pracowni  i warsztatów artystycznych,
 • budowanie dobrych relacji środowiskowych wokół historycznych pracowni artystycznych,
 • podkreślenie wartości pracowni, jako ważnego elementu tożsamości kulturowej Warszawy.

 

Istotne dla zadania jest rozwijanie wiedzy o artystach, którzy tworzyli lub tworzą w warszawskich pracowniach artystycznych, o ich pracach i działalności. Zachęcenie warszawiaków do poznania artystów, metod i miejsc ich pracy.

Zadanie obejmuje działania skupione na  miejscach pracy artystów oraz ich najbliższym otoczeniu, tj.:

 • warsztaty artystyczne,
 • wykłady,
 • działania edukacyjne,
 • badania połączone z działaniami na rzecz mieszkańców Warszawy,
 • inwentaryzacja połączona z działaniami na rzecz mieszkańców Warszawy,
 • filmy,
 • publikacje,
 • wernisaże, wystawy,
 • spotkania,
 • działalność twórcza, z wykorzystaniem potencjału w postaci dokumentacji archiwalnej oraz prac, które powstały w pracowniach. Działania mogą być prowadzone w formie on-line.

Adresaci zadania: Mieszkańcy Warszawy

Pożądane cechy zadania:

 • projekty powinny być realizowane w ścisłej współpracy z użytkownikami historycznych pracowni artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych oraz innych miejsc pracy twórców działających na terenie m.st. Warszawy,
 • preferowane działania, podczas których zostaną udostępnione uczestnikom lokale w których znajdują się pracownie artystyczne,
 • preferowane działania, podczas których zostaną przybliżone odbiorcom projektu sylwetki twórcy/artysty,
 • projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące praktycznie i problemowo metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, adekwatnymi do wieku rozwojowego odbiorców prowadzonymi przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć,
 • zadanie powinno wyróżniać się oryginalną i atrakcyjną koncepcją,
 • powyższe działania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym/artystycznym, w tym dbałością o dobór kadr dysponujących wiedzą i doświadczeniem oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich  realizacji, zadanie powinno być realizowane przez różnorodne działania i formy prezentacji z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu,
 • zadanie powinno zawierać plan kampanii promocyjnej i uwzględniać możliwie efektywne środki przekazu i komunikacji,
 •  czas realizacji zadania nie może być krótszy niż 2 miesiące.

 

Uwagi do zadania:

 • oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania,
 • oferta musi zawierać szczegółowy harmonogram oraz kalkulację kosztów,
 • oferta może obejmować doposażenie lokalu pracowni artystycznej, z zastrzeżeniem, że zakup taki nie może stanowić środka trwałego. Suma zakupów nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty zadania. Zakup musi stanowić integralną część projektu konkursowego, służącą do jego realizacji,
 • w ofercie należy wskazać korzyści, jakie realizacja projektu przyniesie mieszkańcom Warszawy,
 • przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie opisu zdefiniowanej grupy odbiorców.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama