Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 31.12.2020 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

- impreza o charakterze ogólnodostępnym zarówno dla uczestników jak i obserwatorów (odbiorców widowiska sportowego)

- zadanie musi być skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,

- zapewnienie bazy sportowej (można przedłożyć zgodę właściciela obiektu np. w formie korespondencji mailowej lub dokumentu potwierdzającego zgodę) – zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy,

  1. - w szczególności w przypadku zawodów/turniejów, w opisie działań należy zawrzeć: opracowanie regulaminu imprezy, programu minutowego oraz przeprowadzenie rejestracji/zapisów zawodników/uczestników,

- należy podać szacowany czas imprezy oraz ilość uczestników – i innych odbiorców zadania (widownia, kibice),

- zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry (osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy)

- określenie działań promujących wydarzenie,

- zapewnienie nagród dla zawodników (np. medale, gadżety i/lub pakiety startowe),

- wskazane uatrakcyjnienie imprezy np. poprzez oprawę, konkursy towarzyszące dla widzów i/lub uczestników,

- obligatoryjnie ubezpieczenie OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie,

- fakultatywnie ubezpieczenie NNW zawodników i zapewnienie „punktu medycznego” 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama