Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Senior w kulturze, kultura dla Seniora

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 31.12.2020 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Senior w kulturze, kultura dla Seniora.

Opis zadania:

Poprzez przedsięwzięcia określone w pkt. 3 Cel zadania rozumie się:

- warsztaty artystyczne,

- wycieczki kulturalne,

- potańcówki,

- spotkania literackie,

- koncerty, wykłady i inne.

Na etapie tworzenia oferty należy uwzględnić wystąpienie zdarzeń będących siłą wyższą, w szczególnych przypadkach dopuszcza się wówczas możliwość przygotowania oferty realizowanej w trybie on-line lub hybrydowo. Przy tworzeniu oferty, należy uwzględnić kwestię zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kadrze prowadzącej wydarzenia.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

  • doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
  • dotychczasowy dorobek oferenta w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w Dzielnicy;
  • udział wolontariuszy;
  • zapewnienie promocji i zaangażowanie mediów (m.in. telewizja, radio, prasa, media społecznościowe, strony www.); 
  • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC  w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Rekomenduje się pozyskanie wcześniejszej zgody z wybranej placówki (np. w formie listu intencyjnego, zgody właściciela terenu) na organizację przedsięwzięcia w danym obiekcie w terminie wskazanym w ofercie.

 

Zaleca się przy realizacji zadania stosować: „Wytyczne w sprawie dostępności wydarzeń dla miasta stołecznego Warszawy" oraz „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie pandemii wirusa sars-cov-2 i inne w Polsce”  https://www.gov.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama