Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w...

Reklama
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r
Nabór od 30.11.2020 do 28.12.2020 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 190 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r..

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu popularyzację wybranych dyscyplin sportu i umożliwienie mieszkańcom dzielnicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych jako alternatywie spędzania czasu wolnego.

Podmioty organizujące imprezy powinny dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym. Osoby, przy udziale których realizowane będzie zadanie powinny posiadać właściwe kwalifikacje m.in. sędziowie, opieka medyczna, ochrona.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę:

- doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze;

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

- liczbę zawodników biorących udział w imprezie;

- posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;

- dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;

- udział wolontariuszy;

- koszty realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

- spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC imprezy

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A : Koszty merytoryczne:

- wynajem obiektów,

- wynajem sprzętu,

- wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),

- obsługę techniczną,

- obsługę sędziowską,

- ubezpieczenie OC imprezy,

- opiekę medyczną,

- transport sprzętu,

- zakup nagród ( puchary, medale, dyplomy)

- zakup potrzebnego sprzętu (do 3,5 tyś zł/sztuka) – należy prowadzić ewidencję przychód-rozchód zakupionego sprzętu

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo – księgowa;

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych ( wyłącznie; zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o finasowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

- inne podlegające akceptacji przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

 

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym dostępności przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama