Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 31.12.2020 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym.

Realizacja koncertów, przedstawień, warsztatów, m.in. zajęć z zakresu tańca, teatru, muzyki, plastyki, sztuki pobudzającej wyobraźnię oraz rozwijającej wrażliwość uczestników.

1)Miejsce realizacji:

 1. publiczne placówki przedszkolne oraz szkolne na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 2. Amfiteatr w Parku Górczewska, sala koncertowa Bemowskiego Centrum Kultury (BCK).
  2) Projekt powinien:
  a) angażować dzieci, młodzież uczęszczającą do publicznych placówek przedszkolnych oraz szkolnych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
  b) być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,
  c) charakteryzować się spójna koncepcją, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji,
  d) zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

3)   Finansowanie może dotyczyć w szczególności:

 1. wynagrodzenia osoby przygotowującej oraz przeprowadzającej merytoryczną część zadania posiadającej stosowne uprawnienia, 
 2. realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia Amfiteatru lub sali koncertowej BCK przez pracowników BCK (powyższe możliwe po wcześniejszym ustaleniu, że pracownicy BCK mogą dane wydarzenie przygotować przy jednoczesnym uwzględnieniu cennika), dot. wyłącznie pkt 1b ogłoszenia tj. realizacja projektu w Amfiteatrze w Parku Górczewska lub w sali koncertowej Bemowskiego Centrum Kultury),
 3. zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu, 
 4. obsługi technicznej (m.in. w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia) bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania z uwzględnieniem pkt. 4 c, (wyłączając pkt 3 b),
 5. montażu fotograficznej/filmowej dokumentacji w ramach realizowanego zadania (w tym m.in. retusz, przygotowanie zdjęć, filmów do jakości publikacyjnej),
 6. zakupu nagród/upominków dla uczestników zadania.

4)   Dopuszcza się finansowanie zadania z uwzględnieniem poniższych procentowych stawek: 

a)  obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej do 3% całkowitego kosztu zadania,
b)   koordynatora/ kierownika do 10 % całkowitego kosztu zadania,
c)   obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zajęć do 3% całkowitego kosztu zadania.

5)    Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności: 
a)  wyżywienia,
b)  transportu/przejazdu,
c)  projektu, druku oraz promocji plakatów, ulotek, banerów, roll-up/stand up promocyjnych, publikacji na stronach www.

UWAGA: 

 1. komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium określone w protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz z  uzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom artystyczny programu realizowanego na przestrzeni całego projektu (przedstawiona w formie wizualizacji, prezentacji, konspektu lub projektu artystycznego)” jaki ma być realizowany w ramach zadania konkursowego lub zbliżonego i dotychczas zrealizowanego przedstawionego w formie m.in. filmu, prezentacji, zdjęć (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).
 2. Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty). 
 3. Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizacje mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której mają odbyć się zadanie.
 4. Liczba przedsięwzięć kulturalnych będzie realizowana w ilości przedstawionej w ofercie, po dostosowaniu jej do przyznanych środków przez komisję konkursową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama