Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 22.12.2020 15:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 2,188 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Opis zadania:

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, świadczącego specjalistyczne usługi w ramach indywidualnych i/lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na różnorodnej terapii, wszechstronnej rehabilitacji, nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  i funkcjonowania w życiu społecznym.

Szczegółowe warunki:

  1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze.

Odbiorcy zadania:

Mieszkańcy m.st. Warszawy skierowani przez ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy oraz osoby mieszkające na terenie gmin/powiatów, z którymi m.st. Warszawa podpisało porozumienia w sprawie przyjmowania uczestników środowiskowych domów samopomocy 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama