Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 18.12.2020 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 113,925 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 113,925 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”.

Działania

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu D dla 12 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, świadczącego specjalistyczne usługi w ramach indywidualnych i/lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na różnorodnej terapii, wszechstronnej rehabilitacji, nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  i funkcjonowania w życiu społecznym.

Szczegółowe warunki

-              zadanie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

-              podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze.

Miejsce

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy , ul. Odolańska 6/8 U 33.

Odbiorcy zadania

Mieszkańcy m.st. Warszawy skierowani przez ośrodki pomocy społecznej zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy oraz osoby mieszkające na terenie gmin/powiatów, z którymi m.st. Warszawa podpisało porozumienia w sprawie przyjmowania uczestników środowiskowych domów samopomocy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama