Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne
Nabór od 26.11.2020 do 28.12.2020 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne..
  1. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie: rodzinnych pikników, mistrzostw (na poziomie dzielnicowym), pucharów dzielnicy, turniejów (na poziomie dzielnicowym) w różnych dyscyplinach sportowych (np. sztuki walki, biegi, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, taniec, pływanie, a także innych);
  2. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ale także seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz pozostali mieszkańcy Dzielnicy;
  3. Organizacja imprezy sportowej lub sportowo-rekreacyjnej musi obejmować:

- zapewnienie opieki medycznej;

- wynajem obiektów sportowych;

- wynajem sprzętu sportowego;

- obsługę techniczną/sędziowską/prowadzących;

- zapoznanie z zasadami fair play/zdrowego stylu życia/zdrowego odżywiania;

- ubezpieczenia OC i NNW całej imprezy;

- zakup nagród (pucharów, dyplomów i medali itp.);

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, roll-upy itp. ) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama