Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie
m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy o zainteresowaniach
i uzdolnieniach sportowych, legitymujące się przynależnością
do organizacji sportowej składającej ofertę w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej lub współzawodnictwem
w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe
(np. cykliczne rozgrywki ligowe).

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę w szczególności:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie;
 • wykazane zawody/turnieje/rozgrywki w których oferent zamierza wziąć udział.
  Przy dofinansowaniu brana pod uwagę będzie ranga oraz zasięg współzawodnictwa sportowego;
 • liczba zawodników objęta zadaniem  (należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej);
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania   

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego orazkoszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I:

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);

- opłaty za udział we współzawodnictwie;

- ubezpieczenie OC;

- ubezpieczenie NNW uczestników;

 

II:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 •  

 

Każdy uczestnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenia NNW oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2019 i/lub 2020 roku brały/brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej/ Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Jeśli organizacja składa ofertę na współzawodnictwo sportowe w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy to nie może ubiegać się o dofinansowanie współzawodnictwa sportowego
w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama