Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku.

Zadanie obejmuje:

- organizację ogólnodostępnych niecyklicznych imprez sportowych (memoriałów, turniejów, zawodów, mitingów, wyścigów), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego o wymiarze dzielnicowym i ponaddzielnicowym (organizowane imprezy o charakterze typowo sportowym muszą posiadać element współzawodnictwa m.in. przewidywać udział innych klubów sportowych. Nie dopuszcza się organizacji imprez dla zawodników pochodzących wyłącznie z jednego klubu);

- organizację festynów o charakterze rodzinnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

- organizację amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów dla amatorów mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

 

Zadanie adresowane do znacznej liczby odbiorców, w tym dzieci i młodzieży oraz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego orazkoszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy)

 

I:

 • wynajem obiektów/terenów sportowo – rekreacyjnych do realizacji zadania,
 • wynajem urządzeń sportowych i rekreacyjnych w przypadku organizacji pikników, festynów o charakterze rodzinnym, czy też sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
 • zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników,
 • zakup drobnych upominków rzeczowych,
 • zakup drobnego sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprezy,
 • ubezpieczenie NNW uczestników imprezy,
 • zabezpieczenie medyczne, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

II:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
  z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up)
  z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama