Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku.

Zadanie obejmuje:

- organizację ogólnodostępnych niecyklicznych imprez sportowych (memoriałów, turniejów, zawodów, mitingów, wyścigów), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego o wymiarze dzielnicowym i ponaddzielnicowym (organizowane imprezy o charakterze typowo sportowym muszą posiadać element współzawodnictwa m.in. przewidywać udział innych klubów sportowych. Nie dopuszcza się organizacji imprez dla zawodników pochodzących wyłącznie z jednego klubu);

- organizację festynów o charakterze rodzinnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

- organizację amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów dla amatorów mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

 

Zadanie adresowane do znacznej liczby odbiorców, w tym dzieci i młodzieży oraz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego orazkoszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy)

 

I:

 • wynajem obiektów/terenów sportowo – rekreacyjnych do realizacji zadania,
 • wynajem urządzeń sportowych i rekreacyjnych w przypadku organizacji pikników, festynów o charakterze rodzinnym, czy też sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
 • zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników,
 • zakup drobnych upominków rzeczowych,
 • zakup drobnego sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprezy,
 • ubezpieczenie NNW uczestników imprezy,
 • zabezpieczenie medyczne, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

II:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
  z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up)
  z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama