Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 17.12.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym.

Zadanie obejmuje organizację dzielnicowych rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla uczniów białołęckich placówek oświatowych w kategoriach „dzieci” oraz „młodzież”.

Rozgrywki prowadzone zgodnie z aktualnym regulaminem WOM w relacji szkolnej obowiązującym w danym roku szkolnym oraz harmonogramem udostępnianym przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.  

Obowiązki organizatora:

 • zabezpieczenie i przygotowanie obiektu sportowego,
 • zapewnienie sędziów i obsługi technicznej z odpowiednim sprzętem,
 • prowadzenie dokumentacji zawodów, opracowanie komunikatu organizacyjnego i końcowego i przesłanie go do UD Białołęka m. st. Warszawy,
 • uzgodnienie z Wydziałem Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka regulaminu, systemu rozgrywek, miejsca, terminu i harmonogramu rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz przesłanie go do uczestników.

 

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

I:

 • wynajem obiektów,
 • wynajem sprzętu,
 • obsługa techniczną,
 • obsługa sędziowską,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenie Organizatora,
 • transport uczestników/sprzętu,
 • spiker/konferansjer,
 • inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

 

II:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama