Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2021 roku

Reklama
Nabór od 26.11.2020 do 04.01.2021 15:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2021 roku.

Zadanie dotyczy organizacji imprez sportowych oraz sportowo- rekreacyjnych organizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji międzynarodowych zawodów sportowych;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą;
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;
 • atrakcyjność dla uczestników;
 • zlokalizowanie imprezy na terenach rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer (tereny leśne, tereny nad Wisłą itp.);
 • oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia OC imprezy;
 • koszt imprezy i kalkulacja finansowa.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: koszty merytoryczne:

 • wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;
 • wynagrodzenie obsługi technicznej;
 • opiekę medyczną;
 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • ubezpieczenie OC imprezy;
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy);
 • wyżywienie uczestników (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
 • zakwaterowanie uczestników;
 • transport zawodników/sprzętu;

 

B: koszty obsługi zadania publicznego:

obsługa administracyjna, obsługa finansowo - księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

C: inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama