Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa I edycja programu grantowego pt.: Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw...

Reklama
Trwa I edycja programu grantowego pt.: Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i i Edukacji Zdrowotnej
Nabór od 25.11.2020 do 30.11.2020 23:59
Gedeon Richter, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Kobiety
Jeśli realizujesz bądź planujesz realizację projektu, który odpowiada na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, który przyczyni się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu bądź poprawi jakość życia w chorobie, zachęcamy do zgłoszenia się do Konkursu pt.: Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom.

Cel programu:

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Kto może wziąć udział w programie?

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zadanie konkursowe

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2021 roku. WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org

Kryteria wyboru:

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • szczegółowy harmonogram działań;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;
  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;
  • plan ewaluacji koncepcji.

Kapituła Konkursowa:

Projekty oceniać będzie Kapituła Konkursowa w składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • Igor Grzesiak – Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
  • Marta Majchrzak – psycholożka, badaczka społeczna;
  • Aneta Grzegorzewska – Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Terminy:

Ostatni dzień nadsyłania wniosków z koncepcją konkursową: 30 listopada 2020 r. (poniedziałek).

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 11 lutego 2021 r., w dniu obchodów Światowego Dnia Chorego.

Grant:

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Reklama