Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie...

Reklama
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nabór od 30.11.2020 do 23.12.2020 13:00
Referat Promocji i Kultury
Łączny budżet 850 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Referat Promocji i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
 

Preferowane będą formy:

- szkolenie zawodników i zaplecza kadry gminy w stowarzyszeniach, klubach sportowych i szkolnych związkach sportowych w oparciu o istniejącą bazę sportową, prowadzenie zajęć treningowych oraz sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, przygotowanie kadr sportowych z udziałem reprezentacji gminy w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego,

- organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

- organizacja przygotowań i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych,

- popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,

- pobudzenie aktywności ruchowej dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej wszystkich mieszkańców Gminy,

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz pokazów, dla mieszkańców Gminy Międzychód.

 

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów, m.in.: wynagrodzenia kadry trenerskiej, pokrycia kosztów sędziowskich, zakupu drobnego sprzętu sportowego i strojów sportowych, opłat związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, klubu sportowego (m.in. koszty wynajmu pomieszczeń i obiektów - Z WYŁĄCZENIEM OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI MOSTiR, energii elektrycznej, opłaty członkowskie, ubezpieczenie, badania lekarskie, opieka medyczna itp.), koszty organizacyjne zaplanowanej imprezy, w tym m.in. wynagrodzenia dla sędziów, koordynatorów zadania i inne, zakup nagród i upominków, wyżywienie oraz transport, opłaty organizacyjne związane z uczestnictwem w zawodach (m.in. noclegi, opłaty startowe, wpisowe, opłaty sędziowskie, licencje, itp.).

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

- transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

- kary nałożone na klub lub zawodników klubu,

- zobowiązania klubu wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów obsługi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama