Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 30.12.2020 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych..

Adresaci zadania: mieszkańcy Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wola.

              Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

1/ organizację dzielnicowych turniejów i zawodów z uwzględnieniem sportówindywidualnych i zespołowych (np. pływanie, taniec sportowy, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, sztuki walki, judo),

2/ organizację wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych,

3/ organizację biegów przełajowych, spływów kajakowych, rajdów rowerowych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych,

4/ organizację zawodów modelarskich, szachowych i jeździeckich wraz z pokazami dla publiczności z różnych grup wiekowych i o różnym poziomie sprawności fizycznej.

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

1/ Zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy oraz na terenach zielonych (parki, skwery), a rajdy rowerowe i spływy kajakowe na terenie całego kraju.

2/ Organizator ma obowiązek ubezpieczenia imprezy (w tym ubezpieczenia OC organizatora), o czym należy poinformować w ofercie.

3/ W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a/ szczegółów programu,

b/ planu promocji przedsięwzięcia,

c/ określenia grupy docelowej odbiorców zadania (wiek, liczba itp.),

d/ kadry realizującej zadanie i jej kwalifikacji,

e/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

f/ zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno - technicznej przedsięwzięcia.

4/ Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania (np. do uzyskania zgody zarządcy obiektu lub terenu publicznego na jego wykorzystanie). Koszty wynajmu lub uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

5/ Kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

6/ Oferent musi określić działania, jakie podejmie - w przypadku trwania w 2021 r. pandemii - w celu przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

7/ Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda itp.) oraz określić/zaplanować ewentualny inny sposób realizacji zadania.

 

Dofinansowanie zadania może obejmować w szczególności:

- wynajem urządzeń i obiektów sportowych na terenie dzielnicy, w których będzie realizowane zadanie,

- koszt obsługi sędziowskiej,

- koszt obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania,

- koszt obsługi medycznej, ratowników WOPR, przewodników,

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, ulotki, banery) zawierających informację o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, przy czym ich koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

- zakup nagród/upominków, pucharów, medali dla uczestników,

- wyżywienie zawodników oraz zakwaterowanie (przy imprezach kilkudniowych),

- transport zawodników lub sprzętu,

- koszt obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej, który nie może przekroczyć 5% dotacji.

 

Dofinansowanie zadania nie może obejmować:

- zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania,

- kosztu obsługi koordynatorów projektów,

- kosztu odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,

- wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów,

- opłaty rachunków telefonicznych.

 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę w szczególności:

- atrakcyjność oferty – np. różne formy i miejsca aktywności fizycznej, działania towarzyszące działaniu głównemu (muzyka, formy gier i zabaw grupowych), udział w wydarzeniu ciekawych osób,

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej,

- doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy,

 

Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia konkursowego.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama