Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dodatkowy nabór wniosków na łagodzenie pandemii w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

Reklama
Nabór od 24.11.2020 do 04.12.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 mln PLN
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dodatkowy nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które prowadzą DPS (jednostki samorządu terytorialnego, kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne).

Ideą udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności osobom, które znajdują się w grupie ryzyka.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących pracę bezpośrednią z pensjonariuszami, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS, zakup wyposażenia do DPS, niezbędnego do walki z COVID-19, dofinansowanie noclegu oraz wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa dla pracowników DPS oraz mieszkańców DPS, dostosowanie miejsc przeznaczonych na kwarantannę (tzw. miejsc przejściowych).

Wnioski przyjmowane są do 4 grudnia 2020 roku. 

Składając Wniosek w wersji papierowej, należy złożyć go w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Termin składania wniosków

  • do 4 grudnia 2020 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Za organizację naboru odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Reklama