Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs MKDNiS: Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Reklama
Nabór od 23.11.2020 do 29.01.2021 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. 22 24 43 155, 22 24 43 266, 22 24 43 280.
Łączny budżet 49 mln PLN
Od 50% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Najbliższy termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2020 r.

Zadania objęte dofinansowaniem:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
  3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Lokalny Animator Sportu” należy nadsyłać pocztą do dnia 21 grudnia 2020 r.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na załączonych formularzach.
Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 11 stycznia 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” należy wypełnić i wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit (wnioski.msit.gov.pl) do dnia 20 stycznia 2021 r.
Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” należy nadsyłać pocztą do dnia 29 stycznia 2021 r.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach załączonych poniżej.
Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2021 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 r.

Dla zadań nr 1 i nr 3 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa www.gov.pl/sport i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie MSport) na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy właściwego zadania – nabór na 2021 r.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSport lub data stempla pocztowego.

Dla zadania nr 2 pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSport (https://wnioski.msit.gov.pl/). Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Reklama