Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MKDNiS: Dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 21.12.2020 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 21 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:
• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
• inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
a także organizowanych przez:
• jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania przewidziane do realizacji:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
  • łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł
  • termin realizacji: od4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
   termin rozpatrzenia wniosków: do 29 stycznia 2021 r. 
 2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
  • łączna kwota dofinansowania: 13,9mln zł
   - termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia2021r.
   termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.
 3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
   -termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia2020 r.
   termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych spowodowaną epidemią, decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego zwiększono stawki dla instruktorów oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach ww. zadań nr 1 i 3 z 40 zł (w br.) do 60 zł oraz poziom dofinansowania wariantów realizacyjnych zadania nr 2 ze 100 zł (w br.) do 120 zł i ze 180 zł (w br.) do 200 zł. Wydłużono również termin zakończenia realizacji zadania nr 1 z 15 kwietnia (w br.) do 8 grudnia w roku 2021 r.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzą z utworzonego na mocy ustawy art. 13³ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT , dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21.12. 2020 r.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Reklama