Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs MKDNiS: Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 21.12.2020 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.
Łączny budżet 17 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM
1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa powyżej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”.

Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 21 grudnia 2020 r.

Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie elektronicznym AMODIT.

Wnioski wraz z załącznikami wygenerowane, ale nie przesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 15 lutego 2021 r.

Reklama