Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - regranting

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 14.12.2020 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,77 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - regranting.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 1603/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

8) Edukacji, oświaty i wychowania: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023 

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Młodzieżowy – w zakresie:

 • inicjatyw młodzieżowych,
 • edukacji nieformalnej,
 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

 

13) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Senioralny, w tym działania aktywizujące i integrujące seniorów;

 

20) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 270 000 zł w roku 2021, 300 000 zł w roku 2022, 300 000 zł w roku 2023 zł:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – 150 000 zł (rocznie) – w zakresie:

 • obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez
  o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej,
 • wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);

b) Gdański Fundusz Rekreacyjno – Sportowy – 120 000 zł (w pierwszym roku realizacji i 150 000 zł w latach kolejnych) – w zakresie:

 • inicjatyw sportowych dla różnych grup mieszkańców,
 • promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska,
 • realizacji dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska,
 • promocji i konkretnych działań w zakresie zdrowego stylu życia.

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama