Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - domy...

Reklama
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - domy i kluby sąsiedzkie
Nabór od 20.11.2020 do 14.12.2020 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 1,05 mln PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - domy i kluby sąsiedzkie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 1603/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

21) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (WRS):

f) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 980 000 zł:

g) koordynacja działań Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka” zlokalizowanego przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku (pilotaż) - 70 000 zł:

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama