Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - ogólny

Reklama
Nabór od 20.11.2020 do 14.12.2020 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,335 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 270 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - ogólny.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 1603/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

 

7) edukacji oświaty, wychowania 30 000; 

b) organizacja przedsięwzięcia podsumowującego kolejną edycję Akademii Gdańskich Lwiątek; 

 

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000; 

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora, 

 

13) działalności na rzecz integracji cudzoziemców - 176 000 zł,  

b) darmowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach, 

c) animacja lokalnej integracji imigrantów,

e) wspieranie integracji przez edukację, 

f) integracja i zapobieganie wykluczaniu społecznemu rodzin rumuńskich Romów, 

 

14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka - 270 00 zł, 

b) realizacja projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, 

 

15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn -  250 000 zł 

a) w zakresie realizacji projektów wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową, 

b) w zakresie realizacji projektów wzmacniających kobiety i mężczyzn w pełnieniu różnorodnych ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych

c) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

16) działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz etnicznych

a) edukacja i integracja społeczna mniejszości narodowych i etnicznych

 

17) promocji i organizacji wolontariatu 369 000 zł, 

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji 

e) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego 2021, 

f) organizacja wolontariatu w związku z Finałem Ligi Europy, 

 

18) działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje,  

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji,

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama