Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

Reklama
Nabór od 24.11.2020 do 16.12.2020 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 75 tys. PLN
Urząd Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez:

a) organizacja bezpłatnego poradnictwa i doradztwa prawnego oraz obywatelskiego polegającego na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach
i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie:

 • procedur i spraw urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
 • spraw mieszkaniowych,
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • trudnych spraw rodzinnych,
 • problemów w pracy,
 • spraw konsumenckich,
 • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 • zadłużeń, pożyczek, kredytów,
 • doradztwa podatkowego,
 • spraw związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną i skazanych,

b) prowadzenie strony internetowej,
c) wydawanie oraz publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich,
d) organizacja spotkań podnoszących wiedzę o prawach obywatelskich, 
e) prowadzenie bazy instytucji i organizacji, do których obywatele Szczecina mogą zwrócić się o szczegółową pomoc,
f) wspieranie aktywizacji obywateli Szczecina do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

 

Ponadto preferowane działania oferenta (-ów) powinny swym zakresem obejmować w szczególności działania mające na celu zapobieganie i niwelowanie skutków pandemii, jak np:

 • organizacja teleporad i porad za pośrednictwem e-maila, jako preferowane formy poradnictwa,
 • organizacja e-biura,
 • zapisy na porady prowadzone w formie telefonicznej, e-mail lub poprzez formularz kontaktowy,
 • realizacja działań online za pomocą platform internetowych,
 • zdalne dyżury telefoniczne,
 • wsparcie w zakresie używania technologii informatycznej dla osób zagrożonych, wykluczeniem technologicznym,
 • organizowanie webinariów, prowadzenie wirtualnego pokoju spotkań, w którym można spotkać się i porozmawiać,
 • przenoszenie grup zainteresowań do sieci - umawianie mieszkańców w przestrzeni wirtualnej,
 • wsparcie w zakresie użycia serwisów on-line.

 

We wszystkich ww. działaniach planowanych przez organizację w sytuacji epidemii, należy uwzględnić zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podmiot/podmioty, z którymi Zleceniodawca podpisze umowę zobowiązuje się współpracować w zakresie Bura Porad Obywatelskich lub podjąć współpracę z niżej wymienionymi podmiotami:

 • Urzędem Miasta Szczecin (w tym przesyłanie informacji o działaniach Centrum oraz pozostałych organizacji pozarządowych do Newslettera Biura Dialogu Obywatelskiego),
 • Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3,
 • Inkubatorem Kultury,
 • Centrum Wolontariatu

oraz innymi podmiotami a w szczególności organizacjami pozarządowymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama