Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Oferta kulturalna w okresie wakacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Targówek

Reklama
Nabór od 25.11.2020 do 08.01.2021 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Oferta kulturalna w okresie wakacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Targówek.

rganizacja cyklicznych wydarzeń artystyczno-kulturalnych w przestrzeni publicznej w okresie czerwiec−sierpień 2021 r. na terenie dzielnicy Targówek w celu urozmaicenia wakacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy oraz ich rodzin.

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b) przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie (z uwzględnieniem przygotowania projektu, druku i kolportażu, w tym afisza/plakatu w formacie min. A3);

c) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia;

d) Jeśli oferent planuje zrealizować projekt na terenie jednostki lub instytucji publicznej wówczas wymagana jest pisemna zgoda/oświadczenie dyrektora/kierownika tej jednostki na udostępnienie terenu oferentowi celem realizacji zadania publicznego;

e) zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama