Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną...

Reklama
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
Nabór od 19.11.2020 do 10.12.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 5,056 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem..

1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

 1. W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy, w szczególności poprzez:

 

 1. opiekę higieniczną:
 • toaleta całego ciała w łóżku, w tym nacieranie i oklepywanie,
 • mycie głowy w łóżku,
 • podmywanie,
 • obcinanie paznokci,
 • pomoc przy myciu – chory chodzący,
 • kąpiel w wannie,
 • mycie głowy – chory chodzący,
 • słanie łóżka z chorym,
 • słanie łóżka pustego,
 • ubieranie chorego,
 • zmiana pościeli,
 • czesanie chorego, golenie chorego,
 • zakładanie pampersów,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (chory chodzący/chory leżący),
 • przesadzanie na fotel (do uzgodnienia w wywiadzie środowiskowym),
 • przy założonych cewnikach dbanie o czystość worków,

 

      b. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia:

 • zamawianie wizyt lekarskich – stały kontakt z lekarzem leczącym,
 • wizyty lekarskie z chorymi w przychodniach w czasie godzin przyznanych usług,
 • realizacja recept,
 • powtarzanie leków w przychodniach, gdzie leczy się chory,
 • zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
 • opatrywanie powstałych odleżyn i odparzeń (nie dotyczy niegojących się ran, wymagających pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej),
 • mierzenie temperatury, tętna i oddechu,
 • karmienie i pojenie ciężko chorych,
 • nadzór nad terminowością, ważnością leków,
 • rozkładanie i podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • usprawnianie chorych przy pomocy prostego sprzętu rehabilitacyjnego i za wiedzą lekarza leczącego,

 

      c. czynności gospodarcze:

 • zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach w pobliżu zamieszkania chorego za pieniądze podopiecznego,
 • przygotowywanie posiłków lub ich donoszenie,
 • pomoc w przygotowaniu posiłków,
 • sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa chory (podopieczny zobligowany jest do udostępniania opiekunom odkurzacza),
 • dbanie o czystość pomieszczeń sanitarnych,
 • dbanie o czystość naczyń kuchennych,
 • pranie bielizny osobistej i lekkiej chorego (podopieczny zobligowany jest do udostępniania opiekunom pralki automatycznej, jeżeli ją posiada),
 • odnoszenie bielizny pościelowej do pralni za pieniądze podopiecznego lub pranie jej w przypadku posiadania przez chorego pralki automatycznej (dotyczy usług trwających powyżej 2 h),
 • palenie w piecach,
 • przynoszenie wody,
 • wynoszenie nieczystości w mieszkaniu bez kanalizacji,
 • wynoszenie śmieci,

 

      d. inne czynności:

 • opłacanie rachunków w urzędach i na poczcie,
 • rozliczenie finansowe z chorym i jego rodziną w zeszytach rozliczeń - codziennie lub
  w ustalonych z chorym terminach (odpłatność za opiekę przekazywana jest za pośrednictwem opiekunki),
 • rozmowy z chorym,
 • spacery z chorym,
 • czytanie książek,
 • prowadzenie rozmów z podopiecznym, motywowanie do pozytywnego nastawienia do otoczenia;

 

2. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 5 056 298 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych), w ramach których zostaną zrealizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w wymiarze co najmniej 194 473 godzin;

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama