Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 21.12.2020 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego..

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu na terenie Gminy Miasto Szczecin placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla co najmniej 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama