Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Nauka o holokauście dla lepszej przyszłości

Reklama
Nabór od 17.11.2020 do 09.12.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Nauka o holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu).

Forma: powierzenie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać będzie na prezentacji różnych form artystycznych (poezja, muzyka, przedstawienia teatralne, plastyka, filmy, warsztaty artystyczne) i nowatorskich form dydaktycznych – takich jak: interaktywne warsztaty, aktywny udział w przedsięwzięciach artystycznych, analiza źródłowych materiałów historycznych (filmowych i dokumentów archiwalnych), konwersatoria – stworzenie przestrzeni dla szerokiej i otwartej dyskusji o holokauście, trudnych sprawach naszej historii, ksenofobii i wykluczeniu, a w rezultacie dyskusji o niezbędności wzajemnego szacunku w życiu codziennym.

Ponadto, Oferent zobowiązany jest do:
1. Opracowania pakietu edukacyjnego w technice „green box” z wykorzystaniem istniejącego modelu 3D Synagogi na Wagonie,
2. Organizacji Konferencji II edycji online międzynarodowej „75 lat później…jak uczyć o Holokauście w czasach cyfrowych?”,
3. Organizacji lekcji „Nauka o Holokauście” dla wrocławskich środowisk młodzieżowych i senioralnych (kontynuacja oferty edukacyjnej w kompleksie Synagogi pod Białym Bocianem) w oparciu o prezentacje znanych artystycznych utworów muzycznych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty. W dniach 4 -9 grudnia 2020 oferty należy składać wyłącznie przy stanowisku Wydziału Partycypacji Społecznej w holu przy ul. Bogusławskiego 8-10.

Reklama