Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Moduł wsparcia psychologicznego - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach...

Reklama
Moduł wsparcia psychologicznego - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywacyjnym na lata 2021 – 2025
Nabór od 20.11.2020 do 04.12.2020 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

Cel główny programu

Zwiększenie dostępu dla mieszkańców Gdańska do opieki psychologicznej na każdym etapie leczenia niepłodności, po zakończeniu leczenia oraz w okresie okołoporodowym. Dostęp do wsparcia psychologicznego dla osób z utrudnioną prokreacją (po niepowodzeniach położniczyc

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym)

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Nazwa i nr zadania: 3.5 Realizacja lub wsparcie działań sprzyjających poprawie zdrowia prokreacyjnego.
Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: wszyscy mieszkańcy Gdańska, zmagający się z trudnościami dotyczącymi prokreacj

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 450 000,00 zł, w latach 2021 - 2023

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama