Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu...

Reklama
Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywacyjnym na lata 2021 – 2025
Nabór od 20.11.2020 do 04.12.2020 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025.

Cel główny programu

Wydłużenie życia mieszkanek i mieszkańców Gdańska w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel szczegółowy 1  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Nazwa i nr zadania: 1.1 Wspieranie projektów badań przesiewowych dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych.
Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny z rokiem szkolnym

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 250 000,00 zł, w roku 2021

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama