Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe

Reklama
Nabór od 24.11.2020 do 16.12.2020 15:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 560 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 560 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe..

Zadanie będzie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży przez Uczniowskie Kluby Sportowe zapewniając dzieciom i młodzieży :

Szkolenie sportowe poza Systemem Sportu Młodzieżowego, organizowane dla dzieci  i młodzieży przez Uczniowskie Kluby Sportowe  oraz  szkolenie sportowe w sportach indywidualnych i zespołowych dla grup treningowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, które obejmować mogą w szczególności:

a) szkolenie sportowe w  kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec,

b) wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych  i rozgrywania zawodów sportowych,

c) udział w zawodach organizowanych przez organizację sportowe, poszczególne związki sportowe i inne stowarzyszenia,

d) udział w obozach sportowo-szkoleniowych i turniejach kontrolnych (miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych),

e) zakup niezbędnego sprzętu sportowego i odzieży sportowej do prowadzenia szkolenia.

Priorytetowe działania: kluby powinny swym zakresem obejmować w szczególności szkolenia na rzecz zawodników, dzieci i młodzieży UKS-ów w Gminie Miasto Szczecin celem zwiększenia ich aktywności sportowej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama