Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2021 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2021 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU
Nabór od 16.11.2020 do 07.12.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,684 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,684 mln PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2021 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 7/2021 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU

Planowane wydatki w 2021 roku:  2 684 000,00 zł

Termin realizacji:  01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia - 700 000,00 zł

2) Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - 450 000,00 zł

3) Zwiekszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób majacych trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną - 550 000,00 zł

4) Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych ograniczających wystapienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzetów i urządzeń domowych - 200 000,00 zł

5) Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp - 434 000,00 zł

6) Zapewnienie możliwosci poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia obejmującego umycie okien w ich miejscu zamieszkania  - 250 000,00 zł

7) Zapewnienie możliwości poprawy stanu psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym z miejskich cmentarzy w Poznaniu - 100 000,00.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama