Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy

Reklama
Nabór od 19.11.2020 do 17.12.2020 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy.

wspieranie działalności kulturotwórczej, organizacja i przeprowadzenie projektów kulturalnych, wydarzeń artystycznych aktywizujących i inspirujących zachowania twórcze, wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości lokalnej i różnorodności kulturowej, rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, zadanie musi być skierowane do mieszkańców dzielnicy i mieć charakter ogólnodostępny, promować dzielnicę, budować jej wizerunek poprzez integrowanie mieszkańców oraz tworzenie tożsamości lokalnej.

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu projektu, zapewnienia jego kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej, w tym miejsca realizacji i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do jego przeprowadzenia pozwoleń i zgód.

Przy planowaniu kosztów zadania należy uwzględnić koszty jego promocji. Treść materiałów promocyjnych oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama