Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szczepienia p/grypie - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu...

Reklama
Szczepienia p/grypie - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu polityki zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia. Program na lata 2020 – 2025”
Nabór od 20.11.2020 do 30.11.2020 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 2,433 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu polityki zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia. Program na lata 2020 – 2025”.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 1.2 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  

Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych
w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

Nazwa i nr zadania: 1.2 Realizacja lub wsparcie interwencji zdrowotnych ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych.

PROFILAKTYKA

Realizacja Programu polityki zdrowotnej „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia. Program na lata 2020 – 2025”.  Zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji gdańszczanek i gdańszczan w wiekuj 65 lat
i więcej oraz zwiększenie wiedzy w zakresie zapobiegania grypy.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 marca 2025r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni:

Osoby w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałe w Gdańsku lub płacące podatek dochodowy PIT w Gdańsku

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie

2 432 875,00 PLN, wg następującego podziału:

- 2020 rok - 383 307,00 PLN,

- 2021 rok - 468 682,00 PLN,

- 2022 rok - 478 682,00 PLN,

- 2023 rok - 493 682,00 PLN,

- 2024 rok - 513 404,00 PLN,

- 2025 rok - 95 118,00 PLN,

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama