Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 03.11.2020 do 04.11.2020 08:12
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

1. „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” jako priorytetowe określa się następujące rodzaje zadań:
1) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym,
2) organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej,
3) organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
2. Realizacja współpracy w obszarze wskazanym w ust. 1 następuje przy udziale upoważnionych pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu.

3. Wnioski należy złożyć:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl,
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, z określeniem rodzaju zadania oraz nazwa i adres podmiotu, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
Źródło: Urząd Miasta Racibórz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama