Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program MKDNiS: Promocja kultury polskiej za granicą

Reklama
Nabór od 30.10.2020 do 30.11.2020 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 3,45 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 25 tys. do 300 tys. PLN
Strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych.

Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską. Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie w czterech równorzędnych geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia), Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku.

Materiały

Regulamin i specyfikacja
424​Program​_Promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​​_Regulamin​_i​_specyfikacja.pdf 0.62MB 

Wytyczne
20191029​_Wytyczne​_Programy​_Min.pdf 0.51MB 

Instrukcja krok po kroku
20201029​_Instrukcja​_krok​_po​_kroku.pdf 7.04MB 

promocja kultury polskiej za granicą
promocja​_kultury​_polskiej​_za​_granicą​_wniosek​_wzorcowy​_2021.pdf 2.25MB 

  • Zadania muszą być przygotowywane we współpracy z przynajmniej jednym, wyraźnie wskazanym, strategicznym partnerem zagranicznym. Partnerem strategicznym powinien być zagraniczny podmiot prowadzący działalność kulturalną. Partnerem strategicznym nie może być polska placówka zagraniczna (Ambasada, Konsulat, Instytut Polski, Stałe Przedstawicielstwo). Polskie placówki zagraniczne pełnią rolę partnerów dodatkowych w zadaniu. Na etapie składania wniosku do programu nie ma obowiązku przesyłania potwierdzenia współpracy od strategicznego partnera zagranicznego.  
  • Pozyskanie polskiej placówki zagranicznej w kraju realizacji projektu jako partnera dodatkowego - ze wskazaniem zakresu współpracy udokumentowanej listem intencyjnym - będzie czynnikiem podwyższającym ocenę strategiczną wniosku dokonywaną przez Instytucję Zarządzającą. List intencyjny powinien został przesłany jako załącznik do wniosku. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem programu, wnioskiem wzorcowym oraz pozostałymi dokumentami.

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 - 14:00 przez następujące osoby:

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 wnioski@eboi.sputnik.pl

Reklama