Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 20 i 21 UL. LIBELTA 16/20 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R
Nabór od 30.10.2020 do 20.11.2020 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 127,68 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 127,68 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 20 i 21 UL. LIBELTA 16/20 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R..

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 20 i 21 w Poznaniu w następującej lokalizacji: Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20.

- punkt nr 20 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: dysfunkcje w rodzinie, zabezpieczenie społeczne, dyżur poniedziałek w godz. 09:00-13:00, wtorek- piątek: 07:30-11:30;

- punkt nr 21 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: dysfunkcje w rodzinie, zadłużenia, dyżur poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00, wtorek- piątek: 11:30-15:30,

- zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie  z wymaganiami ustawy o ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

 

-  liczba dni/godzin dyżurów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/pomocy prawnej zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania, wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

 

- termin realizacji zadania publicznego oraz wydatkowania środków od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;

- ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 20 listopada 2020 r.;

- potwierdzenie złożenia oferty należy przesłać elektronicznie na adres e-malilowy: npp@um.poznan.pl w termninie do  25 listopada 2020 r. godz. 15.30;

- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.;

- kwota na realizację zadania 127.680,00 zł w tym 7.560,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej;

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów;

- dopuszcza się złożenie ofert na realizację zadania nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub ofert na nieodpłatną pomoc prawną (zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama